Vodenjak

Vodenjak

Šta je vodenjak?            Vodenjak je deo plodovih ovojaka i plodove vode koji se neposredno pred porodjaj klinasto uvlači u levkasto prošireni d...

Pročitaj više
Prepoznajte početak porodjaja

Prepoznajte početak porodjaja

''Scientia potestas est’’ – Znanje je moć                                                                   Francis Bacon          Početak porodjaj...

Pročitaj više
Naponi u porodjaju

Naponi u porodjaju

 ,, Claude os, aperi oculos! ’’                                                                                        Zatvori usta, otvori oči!   ...

Pročitaj više
Porodjajna doba

Porodjajna doba

''Onog trenutka kad se beba rodi, majka se takodje rodi. Ona nikad pre nije postojala. Žena je postojala, ali majka nikad. Majka je nešto potpuno n...

Pročitaj više