Vodenjak

Šta je vodenjak?

           Vodenjak je deo plodovih ovojaka i plodove vode koji se neposredno pred porodjaj klinasto uvlači u levkasto prošireni deo grlića materice.

 

Da li prskanje vodenjaka boli?

       Prskanje vodenjaka je bezbolan proces, a predstavlja pucanje plodovih ovojaka, opne mehura i isticanje plodove tečnosti-plodove vode. Plodova voda je fiziološki bezbojna ( iako može biti ružičasta il zelena, o čemu u najkraćem vremenskom intervalu treba obavestiti lekara) i bez mirisa je.

Načini prskanja vodenjaka

       Vodenjak može prsnuti spontano, a u koliko se to ne desi, lekar će ga po sopstvenoj proceni, u odredjenoj fazi u prvom porodjajnom dobu, prokinuti.

Treba znati da je prokidanje vodenjaka bezbolan postupak.

Postoji više načina prsnuća vodenjaka:

  • Rano prskanje vodenjaka – pojava prsnuća vodenjaka pre pojave kontrakcija
  • Prevremeno prskanje vodenjaka – pojava prsnuća vodenjaka pre potpune dilatacije materičnog ušća
  • Kasno prskanje vodenjaka – pojava prsnuća vodenjaka nakon potpune dilatacije materičnog ušća.

       Pri prskanju vodenjaka, može se desiti da plodova voda:

  • Istekne odjednom u mlazu
  • Postepeno, u kraćim ili dužim vremenskim intervalima (jedan do dva sata), otiče u manjim količinama.

Kada je pravo vreme za odlazak u porodilište?

             Kada vodenjak prsne, trudnica treba da ode u porodilište u što kraćem vremenskom roku (najkasnije dva sata od prsnuća vodenjaka), smireno i bez žurbe. Prskanje vodenjaka ne znači često i skori porodjaj. Trudnica se javlja u porodilište kako bi mogućnost nastanka potencijalne infekcije bila svedena na minimum, te majka i plod bili pod stručnim nadzorom.

 

Autor Teksta: Slađana Crvenkov, iz knjige ''Treba znati''

Ostavi komentar

Svi komentari su uredjeni pre objavljivanja